SZKOLENIA

Go to KURSY KWALIFIKACYJNE

KURSY KWALIFIKACYJNE

Go to KURSY PODSTAWOWE

KURSY PODSTAWOWE

Go to KURSY SPECJALISTYCZNE

KURSY SPECJALISTYCZNE

O FIRMIE

Polsteam - szkolenia dla marynarzy

Ośrodek Szkoleniowy Polsteam działa na rynku szkoleniowym od 1998r.

– zgodnie z Certyfikatem uznania Ośrodka Szkoleniowego wydanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.07.2013 i uznany w zakresie objętym postanowieniami

Konwencji STCW 1978/95 (kontynuacja od 1998r )

– Zaświadczenie nr 45/2005 z dnia 25.08.2008 (kontynuacja 0d 1998r) o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

Czytaj dalej

PROBLEMATYKA OCHRONY STATKU

Wymagania:—
Data rozpoczęcia: 24.11.2017
Cena: 200zł
Pokaż listę szkoleń

PRZYDZIELONE OBOWIĄZKI NA STATKU

Wymagania:—
Data rozpoczęcia: 24.11.2017
Cena: 200zł
Pokaż listę szkoleń

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

Wymagania:—
Data rozpoczęcia: 24.11.2017
Cena: 200zł
Pokaż listę szkoleń