Styczeń 10, 2018

Aktualności

Aktualnie organizujemy następujące kursy:

zapisy telefonicznie:            605-114-603          

lub mail: j.jedrzejewska24@gmail.com

lp. Rodzaj kursu Wymagania Data rozpoczęcia Cena
1 Problematyka ochrony statku
2 Przydzielone obowiązki na statku w zakresie ochrony
3 Bezpieczeństwo zintegrowane (4 kursy: medyczny, p. pożarowy, bezpieczeństwo, Indywidualne Techniki Ratunkowe) potrzebne do otrzymania ks. żeglarskiej 06 czerwca
4 Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
5 Pierwsza pomoc medyczna kopia certyfikatu elementarnej pomocy medycznej
6 Opieka medyczna nad chorym – medical care kopia certyfikatów: elementarnej pomocy medycznej

medical first aid

7 Opieka medyczna nad chorym – medical care – uaktualnienie kopia certyfikatów: elementarnej pomocy medycznejmedical first aid
8 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna wg zapotrzebowania
9 Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) rzeczy na basen
­10 Indywidualne techniki ratunkowe uaktualnienie kopia ks.żeglarskiej 6m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, kopia ITR, rzeczy na basenoryginały do wglądu
11 Ratownik Morski 1 zdjęcie (3,5×4,5mm)kopia ks. żeglarskiej 6 m-cy praktyki ważne św. ITR- kopia oryginały dokumentów do wglądu
12 Ratownik Morski uaktualnienie 1 zdjecie, kopia ks.żeglarskiej 6 m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, poprzedni certyfikat oryginały  dokumentów do wglądu 10 czerwca
13 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy
14 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy – uaktualnienie kopia ks.żeglarska 6 m-cy praktyki w ciagu ostatnich 5 lat poprzedni certyfikat
15 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy kopia certyfikatu:przeciwpożarowy podstawowy
16 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy – uaktualnienie 6 m-cy praktykikopia certyfikatuprzeciwpożarowy wyższyprzeciwpożarowy podstawowy
17 Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT
20 Bezpieczeństwo kierowania tłumem 1 zdjęcie
21 Bezpieczeństwo pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 1 zdjęcie
22 Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych i zachowań ludzkich 1 zdjęcie
23 Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro 1 zdjęcie
24 Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom – ISM  Code _
25 Oficer ochrony statku – SSO 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki
26 Oficer ochrony Armatora 1 zdjęcie
27 Oficer ochrony obiektów portowych 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki