Styczeń 10, 2018

Aktualności

Aktualnie organizujemy następujące kursy:

zapisy telefonicznie:   58 620-30-66           605-114-603           602-483-099

lub mail: joanna.jedrzejewska@ neostrada.pl       lub    ryszard.solek @poczta.neostrada.pl

lp. Rodzaj kursu Wymagania Data rozpoczęcia Cena
1 Problematyka ochrony statku

09.08.19

23.08.19

30.08.19

 

200,-zł
2 Przydzielone obowiązki na statku

09.08.19

23.08.19

30.08.19

200,-zł
3 Bezpieczeństwo zintegrowane (4 kursy: medyczny, p. pożarowy, bezpieczeństwo, Indywidualne Techniki Ratunkowe) potrzebne do otrzymania ks. żeglarskiej 05.08.19

19.08.19

1000,-zł
4 Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

19.08.19

200,-zł
5 Pierwsza pomoc medyczna kopia certyfikatu

elementarnej pomocy

medycznej

05.08.19

20.08.19

27.08.19

350,-zł
6 Opieka medyczna nad chorym – medical care kopia certyfikatów: 

elementarnej pomocy medycznej

medical first aid

wg zapotrzebowania 600,-zł
7 Opieka medyczna nad chorym – medical care – uaktualnienie kopia certyfikatów: 

elementarnej pomocy medycznej

medical first aid

06.08.19
8 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna wg zapotrzebowania wg zapotrzebowania

 

250,-zł
9 Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) rzeczy na basen

19.08.19

400,-zł
­10 Indywidualne techniki ratunkowe uaktualnienie kopia ks.żeglarskiej 6m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, kopia ITR, rzeczy na basen

oryginały do wglądu

w każdą środę

 

 

200,-zł
11 Ratownik Morski 1 zdjęcie (3,5×4,5mm)kopia ks. żeglarskiej 6 m-cy praktyki ważne św. ITR- kopia

oryginały dokumentów do wglądu

19.08.19

26.08.19

500,-zł
12 Ratownik Morski uaktualnienie 1 zdjecie, kopia ks.żeglarskiej 6 m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, poprzedni certyfikat

oryginały dokumentów do wglądu

12.08.19

21.08.19

28.08.19

250,-zł
13 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy 07.08.19

22.08.19

29.08.19

300,-zł
14 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy – uaktualnienie kopia ks.żeglarska 6 m-cy praktyki w ciagu ostatnich 5 lat poprzedni certyfikat w każdą środę

 

250,-zł
15 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy kopia certyfikatu:

przeciwpożarowy podstawowy

21.08.19

29.08.19

400,-zł
16 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy – uaktualnienie 6 m-cy praktyki

kopia certyfikatu

przeciwpożarowy wyższy

przeciwpożarowy podstawowy

 

 

W KAŻDY CZWARTEK 200,-zł
17 Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT 20.08.19

10.09.19

400,-zł
18 Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych i chemikaliów podstawowy 1 zdjęcie 28.08.19 500,-zł
19 Na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych podstawowy 1 zdjęcie 29.08.19 500,-zł
20 Bezpieczeństwo kierowania tłumem 1 zdjęcie

08.08.19

22.08.19

29.08.19

05.09.19

12.09.19

19.09.19

26.09.19

250,-zł
21 Bezpieczeństwo pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 1 zdjęcie

08.08.19

22.08.19

29.08.19

05.09.19

12.09.19

19.09.19

26.09.19

250,-zł
22 Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych i zachowań ludzkich 1 zdjęcie 09.08.19

23.09.19

30.08.19

06.09.19

13.09.19

20.09.19

300,-zł
23 Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro 1 zdjęcie

19.08.19

02.09.19

16.09.19

300,-zł
24 Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom – ISM  Code _ 20.08.19

03.09.19

250,-zł
25 Oficer ochrony statku – SSO 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki 20.08.19 400,-zł
26 Oficer ochrony Armatora 1 zdjęcie wg zapotrzebowania 400,-zł
27 Oficer ochrony obiektów portowych 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki

wg zapotrzebowania

400,-zł