Styczeń 10, 2018

Aktualności

Aktualnie organizujemy następujące kursy:

zapisy telefonicznie 58 620-30-66

lp. Rodzaj kursu Wymagania Data rozpoczęcia Cena
1 Problematyka ochrony statku 26.01.18 200,-zł
2 Przydzielone obowiązki na statku 26.01.18 200,-zł
3 Bezpieczeństwo zintegrowane (4 kursy: medyczny, p. pożarowy, bezpieczeństwo, Indywidualne Techniki Ratunkowe) potrzebne do otrzymania ks. żeglarskiej 29.01.18

 

1000,-zł
4 Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej 22.01.18 200,-zł
5 Pierwsza pomoc medyczna 22.01.18 350,-zł
6 Opieka medyczna nad chorym – medical care wg zapotrzebowania 600,-zł
7 Opieka medyczna nad chorym – medical care – uaktualnienie 30.01.18 200,-zł
8 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna wg zapotrzebowania wg zapotrzebowania 250,-zł
9 Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) rzeczy na basen 29.01.18 450,-zł
­10 Indywidualne techniki ratunkowe uaktualnienie kopia ks.żeglarskiej 6m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, kopia ITR, rzeczy na basen w każdą środę 200,-zł
11 Ratownik Morski 1 zdjęcie (3,5×4,5mm)

kopia ks. żeglarskiej

6 m-cy praktyki

ważne św. ITR- kopia

29.01.18

 

500,-zł
12 Ratownik Morski uaktualnienie 1 zdjecie, kopia ks.żeglarskiej 6 m-cy praktyki w ciagu

ostatnich 5 lat, poprzedni certyfikat

19.01.18

 

250,-zł
13 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy   300,-zł
14 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy – uaktualnienie kopia ks.żeglarska 6 m-cy praktyki w ciagu ostatnich 5 lat

poprzedni certyfikat

w każdy czwartek 200,-zł
15 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy __ 24.01.18 400,-zł
16 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy – uaktualnienie 6 m-cy praktyki

poprzedni certyfikat

25.01.18 200,-zł
17 Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT __ 30.01.18 400,-zł
18 Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych i chemikaliów podstawowy 1 zdjęcie 31.01.18 350,-zł
Na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych podstawowy 1 zdjęcie 01.02.18 350,-zł
19 Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych – stopień wyższy 1 zdjęcie

kopia ks. żeglarskiej

3 m-ce praktyki

na zbiornikowcach

certyfikat podstawowy

19.02.18 600,-zł
21 Na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów – stopień wyższy 1 zdjęcie

kopia ks. żeglarskiej

3 m-ce praktyki

na chemikaliowcach

certyfikat podstawowy

19.02.18 600,-zł
22 Bezpieczeństwo kierowania tłumem 1 zdjęcie 25.01.18

 

250,-zł
23 Bezpieczeństwo pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 1 zdjęcie 25.01.18 250,-zł
24 Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych i zachowań ludzkich 1 zdjęcie 26.01.18 300,-zł
25 Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro 1 zdjęcie 29.01.18 300,-zł
26 Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom _ wg zapotrzebowania 250,-zł
27 Oficer ochrony obiektów portowych 1 zdjęcie wg zapotrzebowania 400,-zł
28 Oficer ochrony Armatora 1 zdjęcie wg zapotrzebowania 400,-zł
29 Oficer ochrony statku – SSO 1 zdjęcie

kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki

01.02.18

 

400,-z