Styczeń 10, 2018

Aktualności

Aktualnie organizujemy następujące kursy:

zapisy telefonicznie:   58 620-30-66           605-114-603           602-483-099

lub mail: joanna.jedrzejewska@ neostrada.pl       lub    ryszard.solek @poczta.neostrada.pl

lp. Rodzaj kursu Wymagania Data rozpoczęcia Cena
1 Problematyka ochrony statku

18.10.19

25.10.19

08.11.19

200,-zł
2 Przydzielone obowiązki na statku w zakresie ochrony

18.10.19

25.10.19

08.11.19

200,-zł
3 Bezpieczeństwo zintegrowane (4 kursy: medyczny, p. pożarowy, bezpieczeństwo, Indywidualne Techniki Ratunkowe) potrzebne do otrzymania ks. żeglarskiej 21.10.19

04.11.19

1000,-zł
4 Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

21.10.19

04.11.19

250,-zł
5 Pierwsza pomoc medyczna kopia certyfikatuelementarnej pomocy

medycznej

22.10.19

29.10.19

400,-zł
6 Opieka medyczna nad chorym – medical care kopia certyfikatów: elementarnej pomocy medycznej

medical first aid

wg zapotrzebowania 600,-zł
7 Opieka medyczna nad chorym – medical care – uaktualnienie kopia certyfikatów: elementarnej pomocy medycznejmedical first aid 22.10.19

29.10.19

05.11.19

250,-zł
8 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna wg zapotrzebowania wg zapotrzebowania 250,-zł
9 Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) rzeczy na basen

21.10.19

04.11.19

450,-zł
­10 Indywidualne techniki ratunkowe uaktualnienie kopia ks.żeglarskiej 6m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, kopia ITR, rzeczy na basenoryginały do wglądu w każdą środę 250,-zł
11 Ratownik Morski 1 zdjęcie (3,5×4,5mm)kopia ks. żeglarskiej 6 m-cy praktyki ważne św. ITR- kopia oryginały dokumentów do wglądu

21.10.19

04.11.19

600,-zł
12 Ratownik Morski uaktualnienie 1 zdjecie, kopia ks.żeglarskiej 6 m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, poprzedni certyfikat oryginały  dokumentów do wglądu

18.10.19

21.10.19

28.10.19

04.11.19

250,-zł
13 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy 23.10.19

06.11.19

350,-zł
14 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy – uaktualnienie kopia ks.żeglarska 6 m-cy praktyki w ciagu ostatnich 5 lat poprzedni certyfikat w każdą środę 200,-zł
15 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy kopia certyfikatu:przeciwpożarowy podstawowy 24.10.1907.11.19 500,-zł
16 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy – uaktualnienie 6 m-cy praktykikopia certyfikatuprzeciwpożarowy wyższy

przeciwpożarowy podstawowy

W KAŻDY CZWARTEK 250,-zł
17 Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT 05.11.19 400,-zł
18 Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych i chemikaliów podstawowy 1 zdjęcie 29.10.19 500,-zł
19 Na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych podstawowy 1 zdjęcie 29.10.19 500,-zł
20 Bezpieczeństwo kierowania tłumem 1 zdjęcie

24.10.19

250,-zł
21 Bezpieczeństwo pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 1 zdjęcie

24.10.19

250,-zł
22 Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych i zachowań ludzkich 1 zdjęcie 24.10.19 350,-zł
23 Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro 1 zdjęcie

28.10.19

350,-zł
24 Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom – ISM  Code _ 04.11.19 350,-zł
25 Oficer ochrony statku – SSO 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki 22.11.19

29.11.19

600,-zł
26 Oficer ochrony Armatora 1 zdjęcie wg zapotrzebowania 600,-zł
27 Oficer ochrony obiektów portowych 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki

wg zapotrzebowania

600,-zł