Styczeń 10, 2018

Aktualności

Aktualnie organizujemy następujące kursy:

zapisy telefonicznie:   58 620-30-66           605-114-603           602-483-099

lub mail: joanna.jedrzejewska@ neostrada.pl       lub    ryszard.solek @poczta.neostrada.pl

lp. Rodzaj kursu Wymagania Data rozpoczęcia Cena
1 Problematyka ochrony statku

14.06.19

28.06.19

05.07.19

12.07.19

19.07.19

 

200,-zł
2 Przydzielone obowiązki na statku

14.06.19

28.06.19

05.07.19

12.07.19

19.07.19

200,-zł
3 Bezpieczeństwo zintegrowane (4 kursy: medyczny, p. pożarowy, bezpieczeństwo, Indywidualne Techniki Ratunkowe) potrzebne do otrzymania ks. żeglarskiej 24.06.19

08.07.19

22.07.19

1000,-zł
4 Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

24.06.19

08.07.19

22.07.19

200,-zł
5 Pierwsza pomoc medyczna kopia certyfikatu

elementarnej pomocy

medycznej

11.06.19

25.06.19

02.07.19

350,-zł
6 Opieka medyczna nad chorym – medical care kopia certyfikatów: 

elementarnej pomocy medycznej

medical first aid

wg zapotrzebowania 600,-zł
7 Opieka medyczna nad chorym – medical care – uaktualnienie kopia certyfikatów: 

elementarnej pomocy medycznej

medical first aid

11.06.19

25.06.19

8 Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna wg zapotrzebowania wg zapotrzebowania

 

250,-zł
9 Indywidualne techniki ratunkowe (ITR) rzeczy na basen

24.06.19

08.07.19

22.07.19

400,-zł
­10 Indywidualne techniki ratunkowe uaktualnienie kopia ks.żeglarskiej 6m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, kopia ITR, rzeczy na basen

oryginały do wglądu

w każdą środę

 

 

200,-zł
11 Ratownik Morski 1 zdjęcie (3,5×4,5mm)kopia ks. żeglarskiej 6 m-cy praktyki ważne św. ITR- kopia

oryginały dokumentów do wglądu

17.06.19

24.06.19

01.07.19

500,-zł
12 Ratownik Morski uaktualnienie 1 zdjecie, kopia ks.żeglarskiej 6 m-cy praktyki w ciągu ostatnich 5 lat, poprzedni certyfikat

oryginały dokumentów do wglądu

17.06.19

24.06.19

01.07.19

08.07.19

250,-zł
13 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy 12.06.19

26.06.19

03.07.19

300,-zł
14 Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy – uaktualnienie kopia ks.żeglarska 6 m-cy praktyki w ciagu ostatnich 5 lat poprzedni certyfikat w każdą środę

 

250,-zł
15 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy kopia certyfikatu:

przeciwpożarowy podstawowy

13.06.19

27.06.19

400,-zł
16 Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy – uaktualnienie 6 m-cy praktyki

kopia certyfikatu

przeciwpożarowy wyższy

przeciwpożarowy podstawowy

 

 

W KAŻDY CZWARTEK 200,-zł
17 Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT 25.06.19

02.07.19

400,-zł
18 Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych i chemikaliów podstawowy 1 zdjęcie 12.06.19

26.06.19

400,-zł
Na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych podstawowy 1 zdjęcie 13.06.19 500,-zł
19 Na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych – stopień wyższy 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 3 m-ce praktyki na zbiornikowcach certyfikat podstawowy czerwiec

2019

600,-zł
21 Na zbiornikowiec do przewozu chemikaliów – stopień wyższy 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 3 m-ce praktyki na chemikaliowcach certyfikat podstawowy czerwiec

2019

600,-zł
22 Bezpieczeństwo kierowania tłumem 1 zdjęcie

30.05.19

06.06.19

13.06.19

27.06.19

250,-zł
23 Bezpieczeństwo pasażerów dla personelu zajmującego się bezpośrednią obsługą pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 1 zdjęcie

30.05.19

06.06.19

13.06.19

27.06.19

250,-zł
24 Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych i zachowań ludzkich 1 zdjęcie 14.06.19

28.06.19

300,-zł
25 Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro 1 zdjęcie

17.06.19

300,-zł
26 Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom – ISM  Code _ 01.07.19 250,-zł
27 Oficer ochrony statku – SSO 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki 11.06.19 400,-zł
28 Oficer ochrony Armatora 1 zdjęcie wg zapotrzebowania 400,-zł
29 Oficer ochrony obiektów portowych 1 zdjęcie kopia ks. żeglarskiej 12 m-cy praktyki

wg zapotrzebowania

400,-zł