Styczeń 28, 2018

Kursy medyczne

Kursy medyczne : 3 stopnie kursów medycznych

 

 1. Elementarna pomoc medyczna – Elementary First Aid   

Każdy bez względu na stanowisko i posiadane certyfikaty stopnia wyższego musi posiadać w/w certyfikat.

Obecnie certyfikat jest bezterminowy chyba, że Armator postanowi inaczej

 

2. Pierwsza pomoc medyczna – Medical First Aid

Należy posiadać certyfikat elementarnej pomocy medycznej aby przystąpić do  kursu pierwszej pomocy medycznej

Obecnie certyfikat jest bezterminowy chyba, że Armator postanowi inaczej

 

3. Opieka medyczna nad chorym – Medical Care

Należy posiadać certyfikat elementarnej pomocy medycznej oraz certyfikat  pierwszej pomocy medycznej

aby przystąpić do  kursu Medical Care.

Certyfikat należy odnawiać co 5 lat