Styczeń 10, 2018

Kursy podstawowe

Organizujemy następujące kursy podstawowe:

– elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

– bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

– indywidualne techniki ratunkowe

– indywidualne techniki ratunkowe – uaktualnienie

– ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy

– ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy – uaktualnienie