Styczeń 28, 2018

Kursy przeciwpożarowe

Aktualnie organizujemy następujące kursy z sekcji „Kursy przeciwpożarowe”:

zapisy telefonicznie:         +48     605-114-603           

lub mail: j.jedrzejewska24@gmail.com

Kursy przeciwpożarowe:

Kurs podstawowy przeciwpożarowy:

Każdy bez względu na stanowisko i posiadane certyfikaty stopnia wyższego musi posiadać

certyfikat przeciwpożarowy stopnia podstawowego. Certyfikat podstawowy przeciwpożarowy ważny jest 5 lat.

Kurs przeciwpożarowy stopnia wyższego:

Należy posiadać certyfikat  przeciwpożarowy stopnia podstawowego ,

aby przystąpić do  kursu przeciwpożarowego stopnia wyższego

Certyfikat  przeciwpożarowy stopnia wyższego ważny jest 5 lat.

lp. Rodzaj kursu Wymagania
1  Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy

uaktualnienie

 Poprzednie świadectwo przeszkolenia w zakresie ppoż,

które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem

szkolenia i 6-miesieczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat oraz