Styczeń 10, 2018

Kursy specjalistyczne

Oferujemy następujące kursy specjalistyczne:

– udzielanie pierwszej pomocy medycznej

– w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care)

– w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) – uaktualnienie

 

– Ratownik Morski

– Ratownik Morski – odnowienie

 

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

 

– szkolenie na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych, chemikaliów – stopień podstawowy

– szkolenie na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy

 

– szkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (Hazmat)

– szkolenie w zakresie Międzynarodowego Kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków (ISM Code)

 

– szkolenie oficer ochrony statku

– szkolenie oficera ochrony portu

– szkolenie oficera ochrony armatora

– problematyka ochrony statku

– szkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku w zakresie ochrony

 

– szkolenie w zakresie kierowania tłumem

– szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

– szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerski typu ro-ro

– w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

 

 

Aktualnie organizujemy następujące kursy z sekcji „Kursy specjalistyczne”:

zapisy telefonicznie:   58 620-30-66           605-114-603           602-483-099

lub mail: joanna.jedrzejewska@ neostrada.pl       lub    ryszard.solek @poczta.neostrada.pl

lp. Rodzaj kursu Wymagania Data rozpoczęcia Cena
 1. Pierwsza pomoc medyczna 23.10.18

30.10.18

06.11.18

13.11.18

350,-zł
 2. Opieki medycznej nad chorym (medical care) wg zapotrzebowania 600,-zł
 3. Opieki medycznej nad chorym (medical care) – odnowienie

Certyfikat jest ważny 5 lat

 

Posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia .

23.10.18

30.10.18

06.11.18

13.11.18

20.11.18

200,-zł
 4.  Ratownik Morski 1 zdjęcie, 6 m-cy praktyki na morzu, ważny certyfikat ITR 22.10.18

29.10.18

12.11.18

500,-zł
 5.  Ratownik Morski – odnowienie 1 zdjęcie, 6 m-cy praktyki na morzu, (w ciągu 5 lat) kopia poprzednie świadectwo 22.10.18

29.10.18

12.11.18

250,-zł
 6.  Ochrona przeciwpożarowa stopień wyższy kopia certyfikatu

przeciwpożarowego podst.

18.10.18

25.10.18

08.11.18

400,-zł
 7. Ochrona przeciwpożarowa stopień wyższy – odnowienie  6 m-cy praktyki na morzu, kopia poprzedniego certyfikatu, kopia certyfikatu przeciwpożarowego podst. 18.10.18

25.10.18

08.11.18

250,-zł
 8.  Przewóz produktów naftowych, chemikaliów –  podstawowy 1 zdjęcie 24.10.18 350,-zł
 9.   Przewóz gazów skroplonych –  podstawowy 1 zdjęcie 24.10.18 350,-zł
 10. Przewoz ładunków niebezpiecznych (Hazmat) brak  29.10.18 400,-zł
 Międzynarodowy Kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków (ISM Code) wg zapotrzebowania  250,-zł
 Oficer ochrony statku 1 zdjęcie, 12 m-cy praktyki na morzu 30.10.18

20.11.18

400,-zł
 Oficer ochrony portu  wg zapotrzebowania 400,-zł
 Oficer ochrony armatora wg zapotrzebowania 400,-zł
Problematyka ochrony statku 19.10.18

26.10.18

09.11.18

16.11.18

200,-zł
 Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku w zakresie ochrony 19.10.18

26.10.18

09.11.18

16.11.18

200,-zł
 Kierowania tłumem 1 zdjęcie 18.10.18

25.10.18

08.11.18

250,-zł
Bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 1 zdjęcie 18.10.18

25.10.18

08.11.18

250,-zł
Bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerski typu ro-ro 22.10.18

29.10.18

300,-zł
Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich

19.10.18

26.10.18

09.11.18

300,-zł