Styczeń 10, 2018

Kursy specjalistyczne

Oferujemy następujące kursy specjalistyczne:

– udzielanie pierwszej pomocy medycznej

– w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care)

– w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) – uaktualnienie

 

– Ratownik Morski

– Ratownik Morski – odnowienie

 

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

 

– szkolenie na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych, chemikaliów – stopień podstawowy

– szkolenie na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy

 

– szkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (Hazmat)

– szkolenie w zakresie Międzynarodowego Kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków (ISM Code)

 

– szkolenie oficer ochrony statku

– szkolenie oficera ochrony portu

– szkolenie oficera ochrony armatora

– problematyka ochrony statku

– szkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku w zakresie ochrony

 

– szkolenie w zakresie kierowania tłumem

– szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

– szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerski typu ro-ro

– w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

 

 

Aktualnie organizujemy następujące kursy z sekcji „Kursy specjalistyczne”:

zapisy telefonicznie:   58 620-30-66           605-114-603           602-483-099

lub mail: joanna.jedrzejewska@ neostrada.pl       lub    ryszard.solek @poczta.neostrada.pl

lp. Rodzaj kursu Wymagania Data rozpoczęcia Cena
 1. Pierwsza pomoc medyczna 18.12.18

08.01.19

15.01.19

22.01.19

350,-zł
 2. Opieki medycznej nad chorym (medical care) wg zapotrzebowania 600,-zł
 3. Opieki medycznej nad chorym (medical care) – odnowienie

Certyfikat jest ważny 5 lat

 

Posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia ,

kopia elementarnej pomocy medycznej

oraz medical first aid

18.12.18

08.01.19

15.01.19

22.01.19

200,-zł
 4.  Ratownik Morski 1 zdjęcie, ważny certyfikat ITR, posiadanie co najmniej 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich

kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście

 

17.12.18

07.01.19

14.01.19

21.01.19

28.01.19

500,-zł
 5.  Ratownik Morski – odnowienie 1 zdjęcie, 6 m-cy praktyki na morzu, (w ciągu 5 lat) kopia poprzednie świadectwo 17.12.18

07.01.19

14.01.19

21.01.19

28.01.19

 

250,-zł
 6.  Ochrona przeciwpożarowa stopień wyższy kopia certyfikatu

przeciwpożarowego podst.

20.12.18

27.12.18

10.01.19

24.01.19

400,-zł
 7. Ochrona przeciwpożarowa stopień wyższy – odnowienie  Posiadanie aktualnego przeszkolenia w zakresie ochrony stopnia podstawowego oraz przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia

oraz

6-miesięczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.

kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem skan dokumentów 

 

w każdy czwartek

200,-zł
 8.  Przewóz produktów naftowych, chemikaliów –  podstawowy 1 zdjęcie 09.01.19

16.01.19

350,-zł
 9.   Przewóz gazów skroplonych –  podstawowy 1 zdjęcie 10.01.19

17.01.19

350,-zł
 10. Przewóz ładunków niebezpiecznych (Hazmat) brak 17.12.19

15.01.19

29.01.19

400,-zł
 Międzynarodowy Kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków (ISM Code) wg zapotrzebowania  250,-zł
 Oficer ochrony statku 1 zdjęcie, 12 m-cy praktyki na morzu 19.12.18 400,-zł
 Oficer ochrony portu  wg zapotrzebowania 400,-zł
 Oficer ochrony armatora wg zapotrzebowania 400,-zł
Problematyka ochrony statku 21.12.18

11.01.19

18.01.19

25.01.19

01.02.19

200,-zł
 Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku w zakresie ochrony 21.12.18

11.01.19

18.01.19

25.01.19

01.02.19

200,-zł
 Kierowania tłumem 1 zdjęcie 20.12.18

10.01.19

250,-zł
Bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 1 zdjęcie 20.12.18

10.01.19

250,-zł
Bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerski typu ro-ro 1 zdjęcie 17.12.18

14.01.19

300,-zł
Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich 1 zdjęcie 21.12.18

04.01.19

300,-zł