Styczeń 10, 2018

Kursy specjalistyczne

Oferujemy następujące kursy specjalistyczne:

– udzielanie pierwszej pomocy medycznej

– w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care)

– w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) – uaktualnienie

– Ratownik Morski

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

– szkolenie na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych, chemikaliów – stopień podstawowy

– szkolenie na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy

– szkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (Hazmat)

– szkolenie w zakresie Międzynarodowego Kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków (ISM Code)

– szkolenie oficer ochrony statku

– szkolenie oficera ochrony portu

– szkolenie oficera ochrony armatora

– szkolenie w zakresie kierowania tłumem

– szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

– szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerski typu ro-ro

– w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

– problematyka ochrony statku

– szkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku w zakresie ochrony