Styczeń 10, 2018

Kursy specjalistyczne

Oferujemy następujące kursy specjalistyczne:

– udzielanie pierwszej pomocy medycznej

– w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care)

– w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) – uaktualnienie

– Ratownik Morski

– Ratownik Morski – odnowienie

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

– szkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (Hazmat)

– szkolenie oficer ochrony statku

– problematyka ochrony statku

– szkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku w zakresie ochrony

– szkolenie w zakresie kierowania tłumem

– szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

– szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerski typu ro-ro

– w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

Aktualnie organizujemy następujące kursy z sekcji „Kursy specjalistyczne”:

zapisy telefonicznie:              605-114-603           

lub mail: j.jedrzejewska24@gmail.com

lp. Rodzaj kursu Wymagania Data rozpoczęcia Cena
 1. Pierwsza pomoc medyczna 
 2. Opieki medycznej nad chorym (medical care)
 3. Opieki medycznej nad chorym (medical care) – odnowienie

Certyfikat jest ważny 5 lat

Posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym (medical care) , które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia ,kopia elementarnej pomocy medycznej

oraz medical first aid

 4.  Ratownik Morski 1 zdjęcie, ważny certyfikat ITR, posiadanie co najmniej 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście
 5.  Ratownik Morski – odnowienie 1 zdjęcie, 6 m-cy praktyki na morzu, (w ciągu 5 lat) kopia poprzednie świadectwo
 6.  Ochrona przeciwpożarowa stopień wyższy kopia certyfikatu przeciwpożarowego podst.
 7. Ochrona przeciwpożarowa stopień wyższy – odnowienie  Posiadanie aktualnego przeszkolenia w zakresie ochrony stopnia podstawowego oraz przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia

oraz

6-miesięczną praktykę pływania w okresie ostatnich 5 lat.

kopie dokumentów należy dostarczyć osobiście lub wysłać mailem skan dokumentów 

12.  Oficer ochrony statku 1 zdjęcie, 12 m-cy praktyki na morzu
15. Problematyka ochrony statku
16.  Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami na statku w zakresie ochrony
17.  Kierowania tłumem 1 zdjęcie
18. Bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich 1 zdjęcie
19. Bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerski typu ro-ro 1 zdjęcie
20. Zarządzanie kryzysowe i zachowań ludzkich 1 zdjęcie