Listopad 15, 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest OŚRODEK SZKOLENIOWY POLSTEAM S.C. z siedzibą przy ul. Waszyngtona 34, 81-342 Gdynia;
2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: ryszard.solek@poczta.neostrada.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług szkoleniowych na podstawie zgody osoby której dane dotyczą ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) oraz konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( podstawa prawna art.6 ust.1 lit. c RODO );
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni wspólnicy Ośrodka Szkoleniowego POLSTEAM s.c., podmioty zaangażowane w realizację kursu oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu szkolenia oraz przechowywania faktury tj. przez okres 5 lat;
7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
b. prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych,
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych.